Prezentacija zadatak

Primer prezentacije:

4Zdrava hrana prezentacija sa custom layoutom slajda masterom i sadržajem

Zahtevi:

  1. Najmanje 12 slajdova
  2. Master slajd
  3. Bar dva slajda sa snimljenom naracijom
  4. Sadržaj sa hiperlinkovima
  5. Hiperlink ka vikipediji
  6. Hiperlink ka fajlu
  7. Tranzicija (najmanje tri slajda)
  8. Custom animacija (dve obične i jedna sa putanjom)
  9. Muzički fajl (bar tri slajda)

 

Pomoć za dodavanje zvuka u prezentaciju

Pomoć za pakovanje prezentacije

Pomoć za master slajd

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s