Prezentacija zadatak

Primer prezentacije:

4Zdrava hrana prezentacija sa custom layoutom slajda masterom i sadržajem

Zahtevi:

  1. Najmanje 12 slajdova
  2. Master slajd
  3. Bar dva slajda sa snimljenom naracijom
  4. Sadržaj sa hiperlinkovima
  5. Hiperlink ka vikipediji
  6. Hiperlink ka fajlu
  7. Tranzicija (najmanje tri slajda)
  8. Custom animacija (dve obične i jedna sa putanjom)
  9. Muzički fajl (bar tri slajda)

 

Pomoć za dodavanje zvuka u prezentaciju

Pomoć za pakovanje prezentacije

Pomoć za master slajd

 

MS Word Vežba 1

MS Word Vežba 1

Dokument Vežba1a-tekst iskoristiti za vežbu: MS Word Vežba1

Pomoć1: uključiti opciju prikazivanja nevidljivih znakova (¶).  Pomoći će vam u pronalaženju i ispravljanju višestrukih razmaka i omogućiti lakše formatiranje i  lakši rad sa tabelama i slikama.paragrafznak

Pomoć2: Proverite koja se merna jedinica koristi. Promenite u centimetre jer će vam tako biti lakše da namestite margine, uvlačenje prvog reda i slično.

Kliknite na Office Button (kružić u gornjem levom uglu) i zatim na dnu padajućeg menija izaberite Word Options

wordoptionsznak

Zatim pređite na jezičak Advanced gde ćete naći odeljak Display. Tu se nalazi padajući meni za izbor merne jedinicemernajedinica