MS Word Vežba 1

MS Word Vežba 1

Dokument Vežba1a-tekst iskoristiti za vežbu: MS Word Vežba1

Pomoć1: uključiti opciju prikazivanja nevidljivih znakova (¶).  Pomoći će vam u pronalaženju i ispravljanju višestrukih razmaka i omogućiti lakše formatiranje i  lakši rad sa tabelama i slikama.paragrafznak

Pomoć2: Proverite koja se merna jedinica koristi. Promenite u centimetre jer će vam tako biti lakše da namestite margine, uvlačenje prvog reda i slično.

Kliknite na Office Button (kružić u gornjem levom uglu) i zatim na dnu padajućeg menija izaberite Word Options

wordoptionsznak

Zatim pređite na jezičak Advanced gde ćete naći odeljak Display. Tu se nalazi padajući meni za izbor merne jedinicemernajedinica