Vežba AERODROM

 

 

Kreirati bazu podataka ‘AERODROM’

 • Kreirati novu tabelu ‘Piloti’ sa poljima:
  • IdPilota(Identifikacioni broj pilota)
  • Ime
  • Prezime
  • GodineLetenja
  • DatumRođenja
  • Pol
 • Kreirati novu tabelu ‘Putnici’ sa poljima:
  • IdPutnika
  • Ime
  • Prezime
  • Broj pasoša (u obliku dve nule pa dva slova pa pet brojeva npr. 00PL6754)
  • JMBG
  • Pol
 • Kreirati novu tabelu ‘Letovi’ sa poljima:
  • IdLeta
  • vremePolaska
  • gejt (u obliku G pa trocifreni broj)
  • polazniAerodrom
  • odredisniAerodrom
 • Kreirati relacije među tabelama, ako se zna da na jednom letu može biti samo jedan pilot, prati se i koliko prtljaga nosi svaki putnik.
 • Tabele popuniti sa po najmanje 5 zapisa