Vežba MS Access upiti

 

 • Preuzeti bazu podataka “Biblioteka” sa sledeg linka: preuzmi
 • Kreirati sledeće upite:
 1. Pregled svih podataka o članovima.
 2. Prikazati imena, prezimena i brojeve telefona članova.
 3. Prikazati imena i prezimena spojeno, kao i datume rođenja svih članova.
 4. Prikazati imena i prezimena spojeno, kao i datume rođenja svih članova rođenih u julu (7. mesec).
 5. Prikazati sve članove (ime, prezime i adresa) koji su uzimali Proces.
 6. Ko je uzimao SF knjige ?
 7. imena, prezimenai adrese članova koji nisu vratili knjige, kao i datum kada su ih zadužili?
 8. Ko je u 2017 uzimao knjige čije ime počinje sa “R”?
 9. Ko je uzimao romane koje je napisao Kafka?
 10. Pregled imena, prezimena, brojeva telefona i adresa svih članova koji su tokom 2016. i 2017. uzimali romane koje je napisao Tolstoj.
 • Uraditi lookup polja na spoljnim ključevima
Advertisements

Vežba – upiti

Baza podataka “Preduzeće

 1. Kreirati upit kojim se prikazuje kompletan sadržaj tabele RADNICI
 2. Kreirati upit koji prikazuje samo imena i prezimena radnika.
 3. Kreirati upit koji prikazuje podatke o radnicima koji se prezivaju Petrović
 4. Kreirati upit koji prikazuje imena i prezimena radnika čija je plata jednaka ili veća od 50000.
 5. Kreirati upit koji prikazuje podatke o radnicima koji se prezivaju Petrović i čija je plata jednaka ili veća od 40000
 6. Kreirati upit koji prikazuje podatke o radnicima koji se prezivaju Petrović ili  Jovanović ili Ilić.
 7. Kreirati upit koji prikazuje podatke o radnicima koji se NE prezivaju Petrović ili  Jovanović ili Ilić.
 8. Kreirati upit za prikazivanje podataka o radnicima čija je plata u opsegu od 30000 do 50000 (uključujući i granice opsega)
 9. Kreirati upit za nalaženje svih radnika koji imaju “J” na početku prezimena.
 10. Kreirati upit koji prikazuje podatke o radnicima i sortira ih prema prezimenu u opadajućem redosledu.
 11. Kreirati upit koji prikazuje imena i prezimena radnika kao i njihove plate uvećane za bonus od 5000.
 12. Kreirati upit koji prikazuje imena i prezimena radnika čija je plata sa bonusom jednaka ili veća od 100000.
 13. Kreirati upit koji određuje maksimalnu, minimalnu, prosečnu i ukupnu platu svih radnika.
 14. Kreirati upit koji za svaki sektor računa broj radnika koji rade u njemu. Za grupisanje radnika po broju sektora u kome radi iskorišćena je GROUP BY klauzula.
 15. Napisati SQL upit koji za sva sektor računa prosečnu i maksimalnu platu radnika koji rade u tom sektoru.
 16. Napisati SQL upit koji za svaki sektor prikazuje njegov broj, naziv i broj  radnika.
 17. Napisati SQL upit koji određuje imena i prezimena radnika koji snalaze na poziciji šefa sektora