Prezentacija zadatak

Primer prezentacije:

4Zdrava hrana prezentacija sa custom layoutom slajda masterom i sadržajem

Zahtevi:

  1. Najmanje 12 slajdova
  2. Master slajd
  3. Bar dva slajda sa snimljenom naracijom
  4. Sadržaj sa hiperlinkovima
  5. Hiperlink ka vikipediji
  6. Hiperlink ka fajlu
  7. Tranzicija (najmanje tri slajda)
  8. Custom animacija (dve obične i jedna sa putanjom)
  9. Muzički fajl (bar tri slajda)

 

Pomoć za dodavanje zvuka u prezentaciju

Pomoć za pakovanje prezentacije

Pomoć za master slajd