Prezentacija zadatak

Primer prezentacije:

4Zdrava hrana prezentacija sa custom layoutom slajda masterom i sadržajem

Zahtevi:

 1. Najmanje 12 slajdova
 2. Master slajd
 3. Bar dva slajda sa snimljenom naracijom
 4. Sadržaj sa hiperlinkovima
 5. Hiperlink ka vikipediji
 6. Hiperlink ka fajlu
 7. Tranzicija (najmanje tri slajda)
 8. Custom animacija (dve obične i jedna sa putanjom)
 9. Muzički fajl (bar tri slajda)

 

Pomoć za dodavanje zvuka u prezentaciju

Pomoć za pakovanje prezentacije

Pomoć za master slajd

 

Advertisements

Vežba MS Access upiti

 

 • Preuzeti bazu podataka “Biblioteka” sa sledeg linka: preuzmi
 • Kreirati sledeće upite:
 1. Pregled svih podataka o članovima.
 2. Prikazati imena, prezimena i brojeve telefona članova.
 3. Prikazati imena i prezimena spojeno, kao i datume rođenja svih članova.
 4. Prikazati imena i prezimena spojeno, kao i datume rođenja svih članova rođenih u julu (7. mesec).
 5. Prikazati sve članove (ime, prezime i adresa) koji su uzimali Proces.
 6. Ko je uzimao SF knjige ?
 7. imena, prezimenai adrese članova koji nisu vratili knjige, kao i datum kada su ih zadužili?
 8. Ko je u 2017 uzimao knjige čije ime počinje sa “R”?
 9. Ko je uzimao romane koje je napisao Kafka?
 10. Pregled imena, prezimena, brojeva telefona i adresa svih članova koji su tokom 2016. i 2017. uzimali romane koje je napisao Tolstoj.
 • Uraditi lookup polja na spoljnim ključevima

Vežba – upiti

Baza podataka “Preduzeće

 1. Kreirati upit kojim se prikazuje kompletan sadržaj tabele RADNICI
 2. Kreirati upit koji prikazuje samo imena i prezimena radnika.
 3. Kreirati upit koji prikazuje podatke o radnicima koji se prezivaju Petrović
 4. Kreirati upit koji prikazuje imena i prezimena radnika čija je plata jednaka ili veća od 50000.
 5. Kreirati upit koji prikazuje podatke o radnicima koji se prezivaju Petrović i čija je plata jednaka ili veća od 40000
 6. Kreirati upit koji prikazuje podatke o radnicima koji se prezivaju Petrović ili  Jovanović ili Ilić.
 7. Kreirati upit koji prikazuje podatke o radnicima koji se NE prezivaju Petrović ili  Jovanović ili Ilić.
 8. Kreirati upit za prikazivanje podataka o radnicima čija je plata u opsegu od 30000 do 50000 (uključujući i granice opsega)
 9. Kreirati upit za nalaženje svih radnika koji imaju “J” na početku prezimena.
 10. Kreirati upit koji prikazuje podatke o radnicima i sortira ih prema prezimenu u opadajućem redosledu.
 11. Kreirati upit koji prikazuje imena i prezimena radnika kao i njihove plate uvećane za bonus od 5000.
 12. Kreirati upit koji prikazuje imena i prezimena radnika čija je plata sa bonusom jednaka ili veća od 100000.
 13. Kreirati upit koji određuje maksimalnu, minimalnu, prosečnu i ukupnu platu svih radnika.
 14. Kreirati upit koji za svaki sektor računa broj radnika koji rade u njemu. Za grupisanje radnika po broju sektora u kome radi iskorišćena je GROUP BY klauzula.
 15. Napisati SQL upit koji za sva sektor računa prosečnu i maksimalnu platu radnika koji rade u tom sektoru.
 16. Napisati SQL upit koji za svaki sektor prikazuje njegov broj, naziv i broj  radnika.
 17. Napisati SQL upit koji određuje imena i prezimena radnika koji snalaze na poziciji šefa sektora