Hardver

Struktura hardvera računarskog sistema

Tipičan računarski sistem sastoji se od sledećih komponenati:

RSistem copy

Memorija

Memorija računara može biti unutrašnja i spoljašnja. Unutrašnja memorija je namenjena privremenom pamćenju podataka i programa i procesor joj može direktno pristupiti. Spoljašnja memorija služi za dugotrajno čuvanje programa i podataka.

Najvažnije karakteristike memorije su:

  1. Kapacitet- broj bajtova ili bitova koji se mogu zapamtiti u memoriji
  2. Vreme pristupa-vremenski interval koji protekne od dovođenja signala za definisanje pristupa do završetka upisa ili čitanja

Aritmetičko-logička jedinica

Aritmetičko-logička jedinica sastoji se od registara i elektronskih kola koja izvode aritmetičke operacije ( sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje) i logičke operacije (upređivanje dve vrednosti po veličini i određivanje da li je izraz istinit ili nije). Ranije je kod računara ova jedinica bila samostalna i nazivala se još i matematički koprocesor dok je kod savremenih računara ona sastavni deo procesora.

Kontrolna jedinica

Kontrolna jedinica kontroliše i koordinira rad računarskog sistema. Ona kontroliše izvršavanje programa i rad svih uređaja računarskog sistema.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s