Štampači

Štampač je izlazni uređaj koji se koristi za prikazivanje podataka na papiru.

Osnovne karakteristike svakog štampača su:

  • Brzina štampe (PPM-Pages Per Minute) izražena u broju odštampanih stranica u minuti.
  • Kvalitet štampe se odredjuje rezolucijom koja se prikazuje i označava u jedinicama DPI (Dots Per Inch), broj tačaka po inču koje štampač može da kontroliše pri generisanju otiska (štampe).
  • Boja štampe 
  • Format papira

Na osnovu tehnologije štampe štampači se dele na:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s