Laserski štampači

Laserski štampači su veoma precizni štampači koji koriste lasersku tehnologiju.

Princip rada

Naelektrisani valjak se selektivno osvetljava izvorom svetlosti. Osvetljavaju se samo delovi valjka koji pripadaju belinama na papiru, time se sa ovih delova valjka uklanja naelektrisanje.

Ovako pripremljen valjak spreman je za razvijanje slike. Razvijanje se sastoji u prenosu tonera na štampajući valjak. Za ovo se koristi poseban tonerski valjak koji zahvata prah iz tonerske kasete i daje mu naelektrisanje suprotno naelektrisanju štampajućeg valjka. Sa tonerskog valjka, usled različitog pola naelektrisanja, toner ravnomerno prelazi na štampajući valjak.

Nakon razvijanja, odvija se proces transfera. Valjak sa tonerom prelazi preko papira koji je ranije naelektrisan istom vrstom naelektrisanja kao i štampajući valjak, ali većeg intenziteta, i na njemu ostavlja toner.

Nakon transfera, na red dolazi i poslednji korak – fiksiranje. Prah nanesen u prethodnom koraku nije postojan i lako se skida sa papira, zbog toga ga je potrebno fiksirati za papir. Ovaj postupak se u principu svodi na peglanje. Papir sa tonerom prolazi između još jednog para valjaka. Gornji valjak u sebi ima grejač čijim zagrevanjem fiksira toner na papir…   (Preuzeto sa sajta Svet kompjutera)

Prednost ovih štampača je kvalitet otiska (rezolucija 1200 dpi) i brzina štampe (najčešće 20-30 ppm).

Nedostaci ovih štampača su: visoka cena štampača i visoka cena potrošnog materijala (tonera).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s