Radno okruženje tekst-procesora

Upoznavanje radnog okruženja (korisničkog interfejsa) programa Word

prozorword

Naslovna traka: prikazuje ime dokumenta koji se uređuje i ime softvera koji koristite.

Priručna traka: ovde se nalaze komande koje se često koriste, na primer Sačuvaj, Opozovi radnju i Ponovi radnju. Na kraju priručne trake je meni na izvlačenje gde možete dodati komande koje se često koriste ili komande koje su često potrebne.

Office Dugme: Dugme za rad sa dokumentom. Kliknite na ovo dugme da biste pronašli komande koje izvršavaju radnje na dokumentu, a ne na sadržaju dokumenta, na primer Novi, Otvori, SačuvajSačuvaj kao, Odštampaj i Zatvori.

Traka za pogled na dokument: omogućava vam da promenite način prikaza dokumenta koji uređujete.

Statusna linija: prikazuje informacije o dokumentu koji uređujete.