Vektorska grafika -Corel

Predstavljanje crteža u računaru

Postoje dva osnovna načina predstavljanja crteža: vektorski i rasterski.
Kod programa koji vektorski predstavljaju slike pamte se linije od kojih je sastavljena slika i njihove osobine (boja, vrsta linije, a kod zatvorenih linija i boja unutrašnjosti).

Kod programa koji rasterski predstavljaju slike površina slike je podeljena na osnovne elemente koji se zovu pikseli. Svaki piksel ima svoje atribute (položaj i boja).

RADNI PROZOR 

Najveći deo radnog prozora zauzima radna površina na kojoj se nalazi papir za crtanje. Može da se crta bilo gde po radnoj površini, ali samo ono što se nacrta na papiru za crtanje će biti odštampano.

Priručnik za Corel (rađen u Flash-u) :      Obrada crteža na računaru

Preuzeto sa: http://alas.matf.bg.ac.rs/

Autor: Aleksandra Stojančev