Rad sa tabelama – MS Excel

 • Podešavanje radnog okruženja (palete alatki, prečice, lenjir, pogled, zum…)
 • Dodavanje, brisanje, premeštanje i preimenovanje radnih listova
 • Tipovi podataka.
 • Unošenje podataka u tabelu (pojedinačni sadržaji ćelija i automatske popune)
 • Podešavanje dimenzija, premeštanje, fiksiranje i sakrivanje redova i kolona
 • Unošenje formula sa osnovnim aritmetičkim operacijama, koristeći reference na ćelije

Vežba 1 Dnevnik

 • Unošenje podataka u tabelu (pojedinačni sadržaji ćelija i automatske popune)
 • Kopiranje formula, relativno i apsolutno referenciranje ćelija
 • Funkcije za: sumiranje, srednju vrednost, minimum, maksimum, prebrojavanje, zaokruživanje
 • Logičke funkcije

Vežba 2 Temperatura

 • Matematičke funkcije

Vežba 3 Matematičke funkcije

 • Formatiranje ćelija (broj decimalnih mesta, datum, valuta, procenat, poravnanje, prelom, orijentacija, spajanje ćelija, font, boja sadržaja i pozadine, stil i boja rama ćelije)
 • Sortiranje i filtriranje
 • Namena različitih tipova grafikona, prikazivanje podataka iz tabele pomoću grafikona

Vežba 4 Prijemni ispit 

Vežba 5 Sortiranje Filtriranje

Vežba 6 SUMIF i grafikoni

Vežba 7 Grafikoni u Excelu

Priprema za Test

Podaci za pripremu