III razred

 

 1. Решавање проблема помоћу рачунара

Решавање проблема коришћењем рачунара. Основи алгоритмизације. Трансформација проблема на облик погодан за решавање на рачунару. Програмски језици и њихова синтакса и семантика.

 1. Програми засновани на прозорима

Основне карактеристике програма заснованих на прозорима.  Елементи графичког корисничког интерфејса (GraphicalUserInterface). Програми руковођени догађајима (догађаји, извори догађаја и обрада догађаја).

 1. Увод у развојно окружење програмског језика

Почетак рада и управљање развојним окружењем. Празан пројекат. Чување и отварање пројекта. Форма и подешавање њених својстава. Додавање компоненти форми. Компонента у жижи. Једноставне компоненте: натпис (Label), оквир за уношење и приказивање текста, дугме (Button), часовник (Timer) и оквир за графички објекат. Својства компоненти и њихово подешавање. Догађаји компоненти и обрада догађаја.

 1.  Типови података

Целобројни тип. Опсег целобројног типа. Аритметичке операције, операције поређења и стандардне функције дефинисане на целобројном типу. Приоритет операција.

Реални тип. Опсег реалног типа. Аритметичке операције и стандардне функције дефинисане на реалном типу.

Логички тип.

Знаковни тип.

Низовни тип.

Стринг тип и основне функције за рад са стринговима.

Набројиви тип.

Класа и методе класе – основни појмови.

 1. Наредбе и изрази

Синтакса и семантика израза. Аритметички изрази. Логички изрази.

Наредба доделе.

Конверзија типова података.

Уношење и приказивање података.

Алгоритам размене вредности две променљиве. Програмирање израчунавања по једноставним математичким формулама.

 1. Наредбa гранања if

Синтакса наредбе if.

Алгоритми за:

 • одређивање минимума/максимума два/три броја;
 • уређивање два/три броја у монотоно неопадајући/нерастући поредак;
 • одређивање сутрашњег и јучерашњег датума;
 • приказ назива дана у недељи на основу учитаног редног броја дана.
 1. Компоненте избора и контејнерске компоненте

Компоненте избора: радио-дугме(RadioButton), оквир за потврду (CheckBox), оквир с листом (ListBox), комбиновани оквир (ComboBox). Контејнерске компоненте: оквир за групу (GroupBox), плоча (Panel).

 1. Наредбе за организацију циклуса

Синтакса наредби за организацију циклуса. Примена наредби breakи continueу циклусима.

Алгоритми за:

 • табелирање вредности функција;
 • израчунавање сума и производа;
 • испитивање својстава целих бројева.
 1. Опис класе

Опис методе класе (функције и процедуре).

Формални параметри методе. Тело методе. Синтакса позива методе. Стварни параметри методе. Локалне променљиве методе.

Поља класе.

Примери развоја програма коришћењем принципа ”од општег ка посебном”.

 1. Тип низа

Једнодимензионални низови.

Алгоритми са низовима:

 • основне операције са низовима;
 • израчунавање просечне вредности;
 • израчунавање минималне/максималне вредности низа;
 • претраживање у низу;
 • сортирање низа.

Дводимензионални низови. Алгоритми за израчунавања и трансформације на табели и њеним деловима.

Визуелна компонента за табеларни приказ текста.


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s