CIKLIČNA STRUKTURA – FOR naredba

Za sledeće zadatke napisati algoritam i program:

 1. Naći sumu prvih n brojeva
 2. Izračunati sumu kvadrata brojeva od 1 do m
 3. Izračunati sumu korena brojeva od n do m
 4. Izračunati S=
 5. Izračunati faktorijel broja n
 6. Izračunati An
 7. Izračunati S=1!+2!+3!+…+n!
 8. Izračunati p=1(1+2)(1+2+3)(1+2+3+4)…(1+2+3+4+…+n)
 9. Štampati sve trocifrene Amstrongove brojeve. Broj je Amstrongov ako je jednak sumi kubova svojih cifara
 10. Štampati sve trocifrene brojeve za koje važi abc=(ab)2+c2
 11. Štampati sve trocifrene brojeve koji imaju osobinu da su deljivi brojem koji se dobija izbacivanjem srednje cifre.
 12. Izračunati prosečnu ocenu učenika koji ima 15 predmeta
 13. Naći broj jedinica učenika koji ima n predmeta.
 14. Naći broj dana sa temperaturom iznad, ispod i jednakom nuli za mesec koji ima n dana.
 15. U odeljenju koje ima n učenika naći broj Ana (broj učenika sa odre|enim imenom)
 16. Od n unetih brojeva naći koliko ih je parno a koliko neparno