Procedure i Funkcije

Za vreme rešavanja zadataka često se uočavaju radnje koje predstavljaju logičku celinu ili se višestruko izvršavaju (ponavljaju). U PASCAL-u postoji mogućnost izdvajanja navedenih radnji u posebne imenovane jedinice i njihovog kasnijeg pozivanja i izvršavanja po imenu.

Imenovani niz naredbi naziva se procedura.

Funkcija je  specijalna vrsta procedure koja ima samo jednu izlaznu vrednost i može se neposredno koristiti za izračunavanje vrednosti izraza.

Definicija procedure/funkcije naziva se deklaracija procedure/funkcije.

Deklaracija procedure

Deklaricija procedure je sličnog oblika kao deklaracija programa.

PROCEDURE ime procedure (lista formalnih parametara)

Telo procedure

Primer procedure za testiranje da li je godina prestupna:

proc

Deklaracija funkcije

Je sličnog oblika kao deklaracija procedure

FUNCTION ime funkcije (lista formalnih parametara) : tip funkcije

Telo funkcije

 Unutar tela funkcije mora da postoji najmanje jedno dodeljivanje vrednosti odgovarajućeg tipa promenljivoj sa imenom funkcije. Ovo dodeljivanje daje vrednost funkciji.

Primer funkcije za pronalaženje većeg od dva broja:

fja

Parametri

Parametri predstavljaju mehanizam zamene, koji omogućava ponovno izvršavanje procedure sa drugim vrednostima. Prilikom pisanja procedura u njima figurišu formalni parametri. To su parametri koji nemaju konkretne vrednosti, već ih dobijaju prilikom poziva procedure. Pri pozivu procedure, formalnim parametrima dodeljuju se vrednosti odgovarajućih stvarnih parametara, navedenih u naredbi procedure.

Ukoliko želimo da se promena vrednosti parametra prenese u glavni program koristimo var ispred imena parametra

Liste stvarnih i lista fiktivnih parametara moraju da imaju isti tip i isti broj parametara.

 

Vežba za blok Funkcije: lazarus-vezba-7-funkcije