Inkjet štampači

Štampači sa mlaznicama (ink-jet) imaju glavu za štampanje u kojoj se nalaze kertridži (posude sa mastilom) koji pod pritiskom izbacuju zagrejano mastilo i prskaju ga po papiru. Prilikom dodira sa papirom mastilo se hladi i stvrdnjava.

Prednost ovakvih štempača je visoka rezolucija, brzina štampe, niska cena štampača.

Nedostaci ovakvih štampača su: visoka cena potrošnog materijala ( visoka cena po otisku).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s