Integritet relacionog modela baze podataka

Da bi podaci koji se čuvaju u BP bili jednoznačni i neprotivurečni, uvode se ograničenja (Constrains). Ograničenja su pravila koja definišu moguće vrednosti podataka u bazi. Najvažnija ograničenja integriteta obezbeđuju:
– kategorijalni integritet
– referencijalni integritet
Kategorijalni: Slog ne može biti unet u BP sve dok se ne definišu vrednosti svih atributa primarnog ključa. Dakle, nijedan atribut primarnog ključa ne može imati NULL vrednost (ne može polje ostati prazno, bez unetog podatka). Pošto primarni ključ jednoznačno određuje slog u tabeli, ovo ograničanje je neophodno kako bi se mogao pronaći željeni slog.

Referencijalni: Ako su dve tabele povezane, tada strani (spoljni) ključ potčinjene tabele može sadržati samo postojeće vrednosti primarnog ključa glavne tabele. Na ovaj način SUBP (sistem za upravljanje bazom podataka) kontroliše korektnost vrednosti stranih(spoljnih)  ključeva da ne bi došlo do narušavanja  referencijalnog integriteta podataka. Npr. ako obrišemo slog studenta sa brojem indeksa EF3410 iz tabele Studenti, može se desiti da u tabeli Ispiti ostanu podaci o ispitima tog studenta koji više ne postoji u bazi podataka.
SUBP omogućava zadavanje sledećih opcija referencijalnog integriteta:
– Zabraniti brisanje slogova ukoliko postoje odgovarajući podaci u potčinjenim tabelama (odnosno, prvo se brišu slogovi potčinjene tabele koji su u vezi sa slogovima koje želimo da brišemo iz glavne tabele).
– Primena kaskadnog brisanja – pri brisanju sloga glavne tabele brisati i sve sa njim povezane slogove potčinjene tabele.