Šta se podrazumeva pod dobrim dizajnom baze podataka?

Procesom dizajniranja baze podataka upravljaju određeni principi.:

  • Prvi princip je da su duplirane informacije (koje se nazivaju i redundantni podaci) loša pojava, jer nepotrebno zauzimaju prostor i povećavaju verovatnoću pojave grešaka i nedoslednosti.
  • Drugi princip ističe važnost ispravnosti i potpunosti informacija. Ako baza podataka sadrži neispravne informacije, izveštaji koji izvlače informacije iz baze podataka će takođe sadržati neispravne informacije. Kao posledica toga, donete odluke koje su zasnovane na tim izveštajima će u osnovi sadržati pogrešne informacije.

Proces dizajniranja se sastoji iz sledećih koraka:
Određivanje namene baze podataka –Ovaj korak doprinosi pripremi za preostale korake.
Pronalaženje i organizovanje potrebnih informacija- Sakupite sve tipove informacija koje ćete možda želeli da zapišete u bazu podataka, poput imena proizvoda i broja porudžbine.
Raspoređivanje informacija u entitete (tabele)- Rasporedite stavke informacija po glavnim entitetima ili temama, kao što su „Proizvodi“ ili „Porudžbine“. Na taj način svaka tema će postati tabela.
Pretvaranje stavki informacija u kolone- Odlučite koje osobine želite da uskladištite u svaku tabelu. Svaka stavka će postati polje i prikazaće se kao kolona u tabeli. Na primer, tabela „Zaposleni“ bi mogla da sadrži polja poput „Prezime“ i „Datum zapošljavanja“.
Određivanje primarnih ključeva-Odaberite (zadajte) primarni ključ za svaku tabelu. Primarni ključ predstavlja kolonu koja se koristi da jedinstveno identifikuje svaki red, na primer „ID proizvoda“ ili „ID porudžbine“.
Podešavanje relacija između tabela- Razmotrite svaku tabelu i odlučite na koji način će podaci iz jedne tabele biti povezani sa podacima u drugoj tabeli. Dodajte polja u tabele ili kreirajte nove tabele kako biste, po potrebi, objasnili relacije.
Pročišćavanje dizajna- Analizirajte dizajn radi pronalaženja grešaka. Kreirajte tabele i dodajte nekoliko zapisa sa probnim podacima. Proverite da li iz tabela možete da dobijete željene rezultate. Po potrebi podesite dizajn.
Primenjivanje pravila normalizacije- Primenite pravila normalizacije podataka kako biste videli da li su tabele ispravno strukturirane. Po potrebi podesite tabele.

Sledeća lista sadrži nekoliko saveta za određivanje kolona.

  • Ne uključujte izračunate podatke- U većini slučajeva, rezultat računskih operacija ne bi trebalo da skladištite u tabele. Umesto toga, Access može da izvršava računske operacije kada vi želite da vidite odgovarajući rezultat. Na primer, pretpostavimo da postoji izveštaj „Proizvodi u porudžbini“ koji prikazuje podzbir jedinica u porudžbini za svaku kategoriju proizvoda u bazi podataka.
  • Informacije uskladištite u najmanje logičke jedinice-Potrudite se da informacije raščlanite na logičke jedinice; na primer, kreirajte odvojena polja za ime i prezime ili ime, kategoriju i opis proizvoda.