DIV tagovi

Tagovi DIV i SPAN sami po sebi ne formatiraju tekst i zbog toga su veoma pogodni za primenu stilova.

  •  < div>  tag definiše pravougaoni blok unutar HTML dokumenta. Ovaj tag se uglavnom koristi za pozicioniranje i grupisanje delova unutar stranice. Sam po sebi, ovaj tag neće proizvesti skoro nikakav efekat. Ovaj tag se može potpuno kontrolisati upotrebom stilova. Unutar taga može se ubaciti drugi  tag.  < div> tagovima se mogu dodeliti id ili klasa i preko njih im zadati stil
    Elementi bloka
  • < span> tag je sličan <div> tagu, s tim što se koristi za obeležavanje dela teksta. Sam po sebi takođe ne proizvodi nikakav efekat, sve dok se ne upotrebi u kombinaciji sa nekim stilom.
    <span> Obeleženi tekst </span>