Hiperlinkovi

Sintaksa hiperlinka je : <a href= “adresa stranice”  > Tekst linka </a>

Primer je hiperlink koji vodi do početne stranice Google pretraživača.

<a href=”http://www.google.com ” >  Google </a>

Tag koji se koristi za linkove je <a> i on ima obavezni krajnji tag </a>. Atribut unutar koga se piše web adresa sajta na koji želimo link da vodi je href. Adresu sajta uvek pišemo sa obaveznim http:// ili https:// delom. Klikom na tekst koji smo upisali između tagova, otvoriće nam se Google sajt, ali u istom tab-u.  Ako želimo da se otvori u drugom tab-u dodaćemo atribut target=”_blank”, kao u donjem primeru:

<a href=”http://www.google.com ”   target=”_blank”>  Google </a>

Hiperlink može da vodi i do neke stranice našeg sajta. Tada se u href atributu piše samo ime te stranice. Ako se nalazi u nekom drugom folderu, treba napisati putanju do nje. To bi izgledalo ovako:

<a href=”opis.html “> O nama </a>