Slike

Slika se u HTML-u definiše sa:

<img src=”putanja do slike” alt=”alternativno ime slike ako se slika iz nekog razloga ne prikaže”/>.

<img> je tag koji nema svoj završni tag. On se zatvara kosom crtom pre zatvorene zagrade. Tekst upisan u atributu alt se prikazuje dok god se slika ne učita, a kad se slika prikaže, taj tekst nestaje.

Za sliku se mogu definisati visina i  širina slike kao  i stil, boja i širina okvira oko slike.  To su:  height, width, border-style, border-color i border-width u style atributu.

<img src=”fotografija.jpg” alt=”boje” style=”height:100px; width:80px;border-color:#00ffff; border-width:3px;border-style:solid”/>

Slika kao link

Slika se može koristiti i kao hiperlink, samo što umesto teksta postavimo <img> tag .

<a href=”http://www.w3schools.com/html/html_colors.asp ” target=”_blank”>      <img src=”boje.jpg” alt=”Lista boja” width=”50″ height=”50″ />    </a>