Atributi boje i pozadine

  • background-color – boja pozadine. Boje se zadaju kao unapred definisana imena ili kao heksadekadne RGB vrednosti, u obliku “#RRGGBB”.
  • color – boja teksta.
  • background-image – slika u pozadini. Zadaje se kao putanja do slike u obliku: “url(putanja do slike)”
  • background-repeat – da li će se slika u pozadini ponavljati. Vrednosti: repeat, no-repeat, repeat-x, repeat-y.
  • background-attachment – kako će se slika u pozadini ponašati pri skrolovanju. Vrednosti: scroll, fixed.
  • background-position – pozicija za sliku. Vrednosti mogu biti kombinacije unapred definisanih reči: top, bottom, left, right, center.. Moguće je zadati dve reči, uobičajeno je da prva opisuje poziciju po vertikali a druga po horizontali, npr. “bottom right”. Takođe, moguće je zadati i numeričke vrednosti. Ukoliko se zadaju, obavezno se zadaju dve i to prva označava poziciju slike po horizontali (X), a druga po vertikali (po Y koordinati).