Atributi teksta

  • text-align – poravnanje teksta. Vrednosti: left, right, center, justify
  • text-indent – uvlačenje prvog reda teksta. Numerička vrednost.
  • text-decoration – dekoracija teksta linijom. Vrednosti: none, underline, overline, line-through, blink.
  • text-transform – automatsko povećavanje ili smanjivanje slova. Ovaj iskaz će promeniti ispis teksta bez obzira kako je on zaista napisan u HTML kodu. Vrednosti: none, capitalize, uppercase, lowercase.
  • line-height – visina linije teksta. Ovom komandom se ustvari određuje prored između linija u bloku, odnosno pasusu teksta. Numerička vrednost.
  • letter-spacing – razmak između slova u tekstu. Numerička vrednost.