Boje u HTML-u i CSS-u

HTML kodove boja koristimo za promenu boje teksta ili boje pozadine teksta u HTML-u. To možemo uraditi na više načina:

  • Korišćenjem engleskog naziva boje (npr. bluegreenredpurplesilvergold …)
  • Korišćenjem heksadekadne notacije – #RRGGBB , gde je RR heksadekadna oznaka jednog bajta crvene komponente (R oznaka engl. red – crvena), GG heksadekadna oznaka jednog bajta zelene komponente (G od engl. green – zelena), BB je heksadekadna oznaka jednog bajta plave komponente (B od engl. blue – plava)
  • Korišćenjem dekadne notacije  rgb(R, G, B) , gde je R označava dekadni broj od 0 do 255 intenziteta crvene komponente (R oznaka engl. red – crveno), G označava dekadni broj od 0 do 255 intenziteta zelene komponente (G od engl. green – zeleno), B označava dekadni broj od 0 do 255 intenziteta plave komponente (B od engl. blue – plavo),

boje html

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s