Hiperlinkovi u CSS-u

Hiperlinkovi (u daljem tekstu – linkovi) mogu biti opisani bilo kojom CSS osobinom, a može se razlikovati i izgled linka u zavisnosti od stanja u kome se on nalazi.

Linkovi se mogu naći u nekom od sledećih stanja:

  • a:link – link koji još nije posećen
  • a:visited – posećeni link
  • a:hover – link preko koga se prelazi mišem
  • a:active – link  na koji je upravo kliknuto

Stanje hover je interesantno za postizanje efekta kod naglašavanja linkova.

Primer kada se boja slova svakog stanja razlikuje:

a:link {color:red;}a:visited {color:yellow;}a:hover {color:blue;}a:active {color:green;}