Jedinice mere

U CSS-u se u nekim iskazima zadaje numerička vrednost. Primer za ovakve CSS iskaze bi bilo zadavanje veličine slova, debljine okvira, pozicije bloka teksta, veličine margine itd. Sve ove numeričke vrednosti se moraju zadati uz neku jedinicu mere. Jedinice mere koje se koriste u CSS-u mogu biti:

  • px – piksel, označava broj tačkica na ekranu
  • pt – point, najčešće se koristi za zadavanje veličina slova (ovo je jedinica mere koja odgovara veličini slova u Word-u: 1pt = 1/72 inča).
  • pc – pika, jedinica mere koja se ređe zadaje. 1pc = 12pt.
  • mm, cm, in – milimetri, centimetri ili inči se retko zadaju za stilove koji se prikazuju na ekranu, ali su korisni kada se dokument priprema za štampanje
  • % – procenti predstavljaju relativnu jedinicu mere. Kada se zada npr. veličina nekog bloka u procentima, njegova veličina će biti podešena kao npr. 60% od ekrana, odnosno bloka u kome se ovaj blok nalazi.
  • em – relativna mera u odnosu na trenutnu veličinu fonta. Ako je font veličine 12pt, onda će 2em predstavljati veličinu od 24pt.
  • ex – još jedna relativna mera u odnosu na veličinu slova, 1ex je otprilike jednak polovini veličine fonta.

U praksi se najčešće zadaju px, pt ili procenti.

Kada se zadaju numeričke vrednosti, jedinica mere je obavezna. Ako se jedinica mere izostavi, taj CSS iskaz će biti zanemaren.