Vežba PING, TRACEROOT, IPCONFIG, NSLOOKUP

Rešavanje mrežnih problema i dijagnostika

IP adrese se dele na javne i privatne. Svaki računar na internetu, koji je javno dostupan, kao recimo http://www.facebook.com ima svoju javnu i unikatnu IP adresu. Ta adresa se uparuje sa simboličkim imenom, jednostavnijim za pamćenje, pa je tako za http://www.facebook.com ta adresa 31.13.93.3

Ovo možete i sami videti tako što odete u command prompt (Start->Run->kucate Cmd, pritisnete enter) i otkucate: nslookup www.facebook.com dobićete 31.13.93.3

Ukoliko uradite suprotno: nslookup 31.13.93.3 dobićete http://www.facebook.com (tj jedan od aliasa edge-star-shv-01-fra3.facebook.com)

Nslookup

Nslookup naredba očitava DNS zapis i omogućuje nam da dobijemo IP adresu na osnovu imena domena ili ime domena na osnovu njegove IP adrese.

Budući da se ovi podaci nalaze u DNS serveru NSLOOKUP naredba je u stvari upit DNS serveru za ove podatke.

Ping

Alat Ping je namenjen proveri mrežne dostupnosti udaljenog hosta. Funkcioniše tako što se ka udaljenom hostu šalje određeni broj mrežnih paketa na koje je udaljeni host dužan da odgovori, ako ih čuje. U situaciji kada nema odgovora od hosta, pretpostavlja se da udaljeni host ili nije Online ili je problem u mrežnoj infrastrukturi na putanji do udaljenog hosta. Na taj način proveravamo i stanje fizičke mreže i samog udaljenog hosta. Alat se pokreće kroz Command Prompt unosom komande ping sa dodatkom IP adrese ili host imena.

Na primer:  ping 73.112.76.22 ili ping google.com.

Ipconfig

Alat Ipconfig je namenjen pregledu i dijagnostici mrežnih podešavanja lokalnog računara u smislu mrežne konfiguracije, pregleda DNS keša, obnavljanja IP adrese itd. Pokreće se kroz Command Prompt unosom komande ipconfig uz dodatak određenog sviča. Najčešće korišćeni svičevi su: /all, /release, /renew, /displaydns, /flushdns itd.

Unosom cele komande: ipconfig /all dobijamo pregled konfiguracije svih mrežnih adaptera na računaru.

Tracert

Alat Tracert je namenjen praćenju mrežnog paketa od izvora do destinacije prateći rute kojim paket prolazi. Pomaže nam u dijagnostici mrežnih problema u situacijama kada paket ne može da bude isporučen destinacionom hostu, odnosno kada postoji prekid na mrežnoj putanji do udaljenog hosta. Pokreće se kroz Command Prompt unosom komande tracert.

Primer: tracert google.com

Napisati i proanalizirati dobijene podatke.

Interesantni linkovi: ping.eu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s